Kim Chung di Trạch

Dự án Kim Chung Di Trạch có quy hoạch đồng bộ

  • Ngày đăng:: 31/10/2019

Tìm về những khu vực ven đô để sinh sống là xu hướng của cư dân thủ đô, đặc biệt...