Samsora Riverside mở màn cho dòng căn hộ xanh, bình dân, đẳng cấp trên thị trường hiện tại. Các ông lớn Vinhome, Samland, LDG bắt đầu nhảy sang khai thác dòng căn hộ giá bình dân. Cuối