Chung cư cao cấp là một trong những xu hướng bất động sản năm 2017 và hứa hẹn năm 2018 còn tiếp tục nở rộ. Tại các thành phố lớn, tỉ lệ dân cư ngày càng đông